Przelicznik km/h na m/s oraz m/s na km/h. Wzór i przykłady.

Przelicznik km/h na m/s i m/s na km/h

Dla wielu osób przeliczanie kilometrów na godzinę (km/h) na metry na sekundę (m/s) i odwrotnie może być nie lada wyzwaniem. Warto jednak wiedzieć, że umiejętność szybkiego i dokładnego przeliczania tych jednostek ma zastosowanie w wielu dziedzinach życia.

W tym wpisie przyjrzymy się jednemu z najczęściej stosowanych przeliczników jednostek w fizyce – przelicznikowi km/h na m/s i m/s na km/h. Poznasz dokładny sposób przeliczania tych dwóch jednostek miar, co przyda się nie tylko w codziennym życiu, ale także w nauce czy pracy zawodowej.

Kilometry na godzinę a metry na sekundę

Zanim przystąpimy do samych obliczeń, warto zrozumieć, dlaczego te dwie jednostki są tak istotne. Kilometry na godzinę (km/h) są jednostką powszechnie używaną do mierzenia prędkości w codziennym życiu. Z drugiej strony metry na sekundę (m/s) to jednostka bardziej powszechna w fizyce i naukach przyrodniczych.

Jakie są różnice między km/h a m/s?

Zanim przystąpisz do przeliczania, zrozum różnicę między kilometrami na godzinę (km/h) a metrami na sekundę (m/s). Km/h to jednostka prędkości, która określa, ile kilometrów przebywa obiekt w ciągu godziny. Natomiast m/s to jednostka prędkości, która wyznacza, ile metrów pokonuje obiekt w ciągu jednej sekundy.

Jak przeliczyć km/h na m/s?

Przeliczanie km/h na m/s może wydawać się skomplikowane, ale istnieje prosty wzór ułatwiająca ten proces:

km/h na m/s wzór

Gdzie:

  • v(m/s) to prędkość w metrach na sekundę,
  • v(km/h) to prędkość w kilometrach na godzinę,
  • 1000 – liczba metrów w kilometrze,
  • 3600 – liczba sekund w godzinie.

Przykład:

Weźmy na przykład prędkość samochodu, która wynosi 60 km/h. Aby przeliczyć ją na metry na sekundę, wystarczy podstawić wartość do wzoru:

km/h na m/s przykład

A żeby było prościej można użyć poniższego przykładu:

v (m/s) = 60 : 3.6 = 16.67 m/s

Gdzie:

  • 60 – prędkość w km/h,
  • 3.6 – liczba sekund po konwersji.

Teraz, z łatwością możemy określić, że prędkość tego samochodu wynosi 16.67 metra na sekundę.

Jak przeliczyć m/s na km/h?

Aby przeliczyć prędkość z metrów na sekundę (m/s) na kilometry na godzinę (km/h), można skorzystać z poniższego wzoru:

ms na kmh wzór

gdzie:

  • v km/h ​to prędkość w kilometrach na godzinę,
  • v m/s ​ to prędkość w metrach na sekundę,
  • 1000 – liczba metrów w kilometrze,
  • 3600 – liczba sekund w godzinie.

Wzór ten bazuje na przeliczeniu jednej jednostki na drugą. Jest to możliwe, ponieważ 1 godzina ma 3600 sekund (60 sekund/ minuta * 60 minut/godzina), a 1 kilometr ma 1000 metrów. Zatem stosunek metrów na sekundę do kilometrów na godzinę wynosi 1:3.6.

v km/h ​= v m/s ​× 3.6

Wytłumaczmy ten wzór krok po kroku na przykładzie:

Jeśli obiekt porusza się z prędkością 20 m/s, to jaka będzie jego prędkość kilometrach na godzinę (km/h)? Najprościej będzie pomnożyć prędkość w metrach na sekundę przez 3.6, aby otrzymać prędkość w kilometrach na godzinę (km/h).

v km/h​ = 20 m/s × 3.6

Więc prędkość 20 m/s przelicza się na 72 km/h.

Przelicznik kilometry na godzinę na metry na sekundy – Tabela

Prędkość (km/h)Prędkość (m/s)
10.2778
51.3889
102.7778
154.1667
205.5556
256.9444
308.3333
359.7222
4011.1111
4512.5
5013.8889

Aby użyć tabeli, można podzielić prędkość w km/h przez 3.6, aby uzyskać odpowiadającą prędkość w m/s. Na przykład, jeśli prędkość wynosi 20 km/h, to 20 km/h ÷ 3.6 ≈ 5.5556 m/s.

Przelicznik metry na sekundę na kilometry na godzinę – Tabela

Prędkość (m/s)Prędkość (km/h)
13.6
27.2
310.8
414.4
518.0
621.6
725.2
828.8
932.4
1036.0

Aby użyć tabeli, można pomnożyć prędkość w m/s przez 3.6, aby uzyskać odpowiadającą prędkość w km/h. Na przykład, jeśli prędkość wynosi 5 m/s, to 5 m/s × 3.6 = 18 km/h.

Scroll to Top