Jak obliczyć średnią ocen? – Ważoną i arytmetyczną [Poradnik]

Średnia ważona i arytmetyczna jak obliczyć poradnik

Policzenie średniej ważonej i średniej arytmetycznej może być zadaniem pozornie skomplikowanym, ale w tym wpisie postaramy się Wam wszystko wyjaśnić. Zarówno średnia ważona, jak i arytmetyczna są kluczowymi pojęciami w matematyce i statystyce. W tym artykule dowiesz się, jak dokładnie obliczyć obie te średnie, jak obliczyć średnią ocen na koniec roku i średnią z jednego przedmiotu.

Najważniejsze fragmenty:

W życiu codziennym zdarzają się sytuacje, w których będziemy musieli policzyć średnią. Istnieją dwie główne średnie, które są powszechnie wykorzystywane, czyli arytmetyczną i ważona. Poniżej znajdziecie opis obu a także wskazówki jak je policzyć.

Średnia Arytmetyczna: Podstawy

Jak obliczyć średnią arytmetyczną

Średnia arytmetyczna to prosta metoda obliczania wartości średniej z danego zbioru liczb. Aby ją policzyć, sumujemy wszystkie liczby i dzielimy wynik przez ilość liczb w zbiorze.

Jak Obliczyć Średnią Arytmetyczną?

(Liczba1 + Liczba2 + Liczba3) / Ilość liczb w zbiorze

 • Dodaj wszystkie liczby: Zsumuj wszystkie liczby w zbiorze.
 • Podziel przez ilość liczb: Podziel uzyskaną sumę przez ilość liczb w zbiorze.

Przykład:

Obliczenie średniej arytmetycznej dla liczb 8, 10, 14, 6 będzie wyglądać następująco:

8 + 10 + 14 + 6 = 38


38 : 4 = 9,5

To proste, prawda? Teraz kiedy już wiesz, co to jest średnia arytmetyczna i jak ją obliczyć, przeskoczmy do średniej ważonej.

Co to jest Średnia Ważona?

Jak obliczyć średnią ważoną

Czas na średnią ważoną – bardziej zaawansowane podejście do obliczeń średnich. Jest to bardziej zaawansowana metoda obliczania średniej, w której różnym liczbom przypisuje się różne wagi. Jest to szczególnie użyteczne, gdy nie wszystkie liczby w zbiorze są równie istotne.

Jak Obliczyć Średnią Ważoną?

(Liczba1 × Waga1 + Liczba2 × Waga2 + Liczba3 × Waga3) / Suma Wag

Krok 1: Przypisanie Wartościom Wagi

Przyjrzyjmy się zbiorowi liczb, ale tym razem przypiszmy im wagi: (2) 10, (3) 15, (4) 20, (2) 25, (1) 30. W nawiasach podano wagi każdej z liczb.

Krok 2: Mnożenie Wartości przez Wagi

Teraz pomnóżmy każdą wartość przez jej wagę.

(2×10)+(3×15)+(4×20)+(2×25)+(1×30)=20+45+80+50+30=225

Krok 3: Sumowanie Wag

Zsumuj wagi:

2+3+4+2+1=12

Krok 4: Obliczenie Średniej Ważonej

Podziel sumę pomnożonych wartości przez sumę wag:

225 : 12 = 18,75

Wynik to 18,75. To jest średnia ważona dla tego zbioru.

Obliczanie średniej ocen na koniec roku lub z jednego przedmiotu

Obliczanie średniej ocen na koniec roku z przedmiotu

Aby obliczyć średnią ocen na koniec roku, musisz zsumować wszystkie oceny, a następnie podzielić tę sumę przez liczbę ocen. Najprościej mówiąc, trzeba obliczyć średnią arytmetyczną tak jak w powyższych przykładach. Poniżej przedstawiamy praktyczny przykład.

Jak obliczyć średnią ocen na koniec roku – Praktyczny przykład

Poniżej znajduje się lista przedmiotów a obok ocena wystawiona na koniec roku:

 • język polski – 5,
 • matematyka – 3,
 • język angielski – 4,
 • biologia – 4,
 • historia – 5,
 • muzyka – 3,
 • technika – 4,
 • plastyka – 4,
 • WF – 5,
 • informatyka – 4,
 • geografia – 4.

Teraz należy zsumować wszystkie oceny, a następnie wynik podzielić przez liczbę ocen.

5 + 3 + 4 + 4 + 5 + 3 + 4 + 4 + 5 + 4 + 4 = 45


45 : 11 = 4,09 ≈ 4,1

Jak możecie zobaczyć na powyższym przykładzie, średnia ocen po zaokrągleniu wynosi 4,1.

Obliczanie średniej ocen z jednego przedmiotu (ważonej)

W niektórych przypadkach nie wszystkie oceny mają tę samą wagę. Na przykład, może się zdarzyć, że pewne egzaminy mają większe znaczenie niż inne. Jeśli to dotyczy, przypisz odpowiednie wagi ocenom i dostosuj swój wzór.

Aby bardziej zobrazować proces, rozważmy przykład:

Krok 1. Dane – W nawiasach waga oceny:

 • Ocena z kartkówki: 4 (2),
 • Ocena z testu: 3 (3),
 • Ocena z pracy domowej: 5 (1).

Krok 2. Teraz należy pomnożyć każdą ocenę przez jej wagę:

(4×2)+(3×3)+(5×1) = 8 + 9 + 5 = 22

Krok 3. Kolejnym krokiem jest sumowanie wag.

2 + 3 + 1 = 6

Krok 4. Obliczenie średniej.

Teraz należy podzielić otrzymaną wcześniej sumę ocen przez sumę wag:

22 : 6 = 3,66

Taki wynik można zaokrąglić do pełnej liczby, więc uczeń z tego przedmiotu najprawdopodobniej miałby 4, czyli ocenę dobrą.

Obliczanie średniej ważonej i średniej arytmetycznej to umiejętności, które warto opanować nie tylko w kontekście matematyki, ale także w praktycznych dziedzinach życia. Dzięki nim możemy dokładniej analizować dane oraz podejmować lepsze decyzje finansowe i oceniać wydajność w różnych obszarach.

Mamy nadzieję, że przedstawione informacje okazały się pomocne. Zachęcamy jednocześnie do przeczytania innych wpisów i udostępniania ich na mediach społecznościowych.

Scroll to Top