Czym są znaki specjalne i jak je wpisać? Kompletna lista.

Znaki specjalne czym są oraz jak je wpisać

Z pewnością każdy z Was niejednokrotnie dostrzegł w internecie dziwne znaki typu nutki, buźki, strzałki i wiele innych. Są to tak zwane znaki specjalne. Większość użytkowników internetu nawet nie wie, że można je wpisywać bezpośrednio z klawiatury poprzez odpowiednią kombinację klawiszy. Co prawda nie jest to wiedza niezbędna do codziennego korzystania z internetu, ale warto poznać kilka przykładowych kombinacji, które mogą się w przyszłości przydać.

Czym jest znak specjalny?

Znak specjalny to znak, który nie jest znakiem alfabetycznym (literą) ani numerycznym (cyfrą). Dobrymi przykładami znaków specjalnych są znaki interpunkcyjne i inne symbole. Znaki sterujące ASCII i znaki formatowania, takie jak znaki akapitu, są również znakami specjalnymi. W przeciwieństwie do znaków alfanumerycznych, znaki specjalne są niezwykle uniwersalne i mogą być używane do wielu różnych celów w pisaniu, kodowaniu i operacjach matematycznych.

Jak wpisać znaki specjalne?

Na typowej klawiaturze znajdują się 32 znaki specjalne. Jak zrobić znak specjalny na klawiaturze? Wystarczy, że skorzystasz z poniższych wskazówek dzięki którym zrobisz niemalże każdy znak specjalny. Poniżej znajduje się lista znaków specjalnych wraz z nazwą oraz kombinacją klawiszy.

ZnakNazwaKombinacja klawiszy
SpacjaSpacja
~TyldaShift + `
!WykrzyknikShift + 1
@MałpaShift + 2
#Krzyżyk, płotek, kratkaShift + 3
$Znak dolaraShift + 4
%ProcentShift + 5
^Daszek, karetaShift + 6
&Et, etkaShift + 7
*GwiazdkaShift + 8
(Nawias okrągły lewyShift + 9
)Nawias okrągły prawyShift + 0
_Znak podkreślenia, podkreślnikShift + –
Dywiz, łącznik, minus, myślnik
+PlusShift + =
=Znak równości=
{Nawias klamrowy lewyShift + [
}Nawias klamrowy prawyShift + ]
[Nawias kwadratowy lewy[
]Nawias kwadratowy prawy]
:DwukropekShift + ;
;Średnik;
CudzysłówShift + ’
Apostrof
|Kreska pionowaShift + \
\Ukośnik wsteczny, lewy ukośnik\
<Znak mniejszościShift + ,
,Przecinek,
>Znak większościShift + .
.Kropka.
?Znak zapytaniaShift + /
/Ukośnik, prawy ukośnik/

Skróty klawiszowe ALT + klawiatura numeryczna

Wiele osób nawet nie wie, że bezpośrednio z klawiatury można wprowadzić sporo ciekawych znaków specjalnych. Można to uczynić dzięki specjalnym kombinacjom klawiszy, w tym przypadku chodzi o kombinację klawisza ALT + klawiatura numeryczna. Aby wpisać jakiś znak specjalny, należy kliknąć na klawiaturze lewy ALT, a następnie nie puszczając go wybrać jakiś numer z klawiatury numerycznej. Pamiętaj, że klawiatura numeryczna musi być włączona, w tym celu należy wcisnąć klawisz NumLock znajdujący się na górze klawiatury. Gdy klawiatura numeryczna jest aktywna, wtedy na górze klawiatury powinna się świecić dioda informująca o tym. Poniżej znajdziesz kilkadziesiąt przykładów znaków specjalnych, które możesz zrobić dzięki kombinacji klawisz ALT + klawiatura numeryczna. Aby wpisać konkretny znak specjalny z poniższej listy, przytrzymaj lewy ALT, a następnie nie puszczając go wybierz na klawiaturze numerycznej liczbę znajdującą się obok znaku.

1 ☺
2 ☻
3 ♥
4 ♦
5 ♣
6 ♠
7 •
8 ◘
9 ○
10 ◙
11 ♂
12 ♀
13 ♪
14 ♫
15 ☼

16 ►
17 ◄
18 ↕
19 ‼
20 ¶
21 §
22 ▬
23 ↨
24 ↑
25 ↓
26 →
27 ←
28 ∟
29 ↔
30 ▲
31 ▼

Znaki specjalne w systemie Microsoft Windows

Tablica Znaków Windows

Tablica znaków jest narzędziem systemu Microsoft Windows służącym do wyświetlania wszystkich dostępnych znaków i Unicode w każdej z czcionek zainstalowanych na komputerze. Aby uruchomić tablicę znaków w systemie Windows przejdź do Menu Start → Akcesoria → Narzędzia systemowe → Tablica znaków lub po prostu w Menu Start w polu wyszukaj wpisz Tablica znaków.

Znaki specjalne w haśle

Znaki specjalne są często wymagane przy tworzeniu silnego hasła. Coraz więcej stron i serwisów internetowych wymaga użycia hasła, które zawiera minimum jeden znak specjalny. Dzieje się tak, ponieważ zwiększają one stopień skomplikowania hasła i zmniejszają prawdopodobieństwo włamania się na konto użytkownika.

Często hakerzy używają list popularnych lub łatwych do odgadnięcia fraz i kombinacji znaków (takich jak „haslo123” i „1234”), aby uzyskać dostęp do konta użytkownika. Znaki specjalne sprawiają, że hasło jest mniej przewidywalne, a co za tym idzie trudniejsze do złamania. Jednakże, znaki specjalne, które są używane w przewidywalny sposób (np. zamiana „a” na „@”, „e” na „€” lub „s” na „$”) tracą swoją skuteczność, jeśli chodzi o siłę hasła.

Scroll to Top